Praktiske opplysninger

Her finnes nyttige opplysninger og tips til forberedelser, planlegging, utstyrsliste og annen praktisk informasjon for dere som vil til Hallingdal Leirskole.

PLANLEGGING FØR BESTILLING

Bestem periode dere ønsker å ha leirskole - og ha gjerne noen alternative uker "på hånden", det kan være fullt.

Vi sender utfyllende informasjon og pristilbud som kan presenteres for klasse og foreldre.

Det er smart å gi klassen en spesifikk frist for påmelding og betaling - minimum to måneder før ønsket tidspunkt for leirskolen.


REISE TIL ÅL

Ål i Hallingdal, midt mellom Oslo og Bergen. Enkel reise, enten dere velger buss (Rv 7) eller tog.

Se flere detaljer om reise HER.

Det er lurt å bestille reise til og fra Ål i god tid.

Ønsker dere forslag eller tilbud på buss, kontakt oss på telefon 32699200.


FORBEREDELSER

Drøft og kom til enighet om hva slags aktiviteter dere ønsker. Snakk med oss om eventuelle ekstrakostnader - f.eks heiskort, hesteleie, ATV-safari, utstyrsleie.

Det er smart å samle inn penger til dette i god tid på forhånd.

Om mulig: Sjekk gjerne om alle elevene har nødvendig utstyr f.esk ski, støvler og staver, ref utstyrslister.

Undersøk om noen elever har spesielle behov - og gi oss beskjed i god tid. Dette gjelder for eksempel matallergi, annen allergi, bevegelseshemming og annet. (Vi har normale allergi-vennlige hytter, dvs minimalt med tepper, god lufting og husdyr-frie, samt handicap-tilpassede hytter)UTSTYRSLISTER

Lever ut disse til alle elever og foresatte i god tid:

• Vår/høst

• Vinter


Skriftlig informasjon:

Vi vil i forkant av et leirskoleopphold levere ut et leirskolehefte der vi gir informasjon om oss som leirskole, programmet, forslag til pakkeliste, ordensreglement, formål med oppholdet og skjema for allergi og sykdom og eventuell reservasjon mot fotografering.

KONTAKT

Forhåndskontakt med brukerne:

Resepsjonssjef og leirskolekontakt Hege Nilssen, hege@feriepark.no, tlf 32699200


VEDR FOTOGRAFERING

På hjemmesider og facebook publiserer vi bilder og videoklipp fra barnas leirskoleopplevelser. Bildene publiseres uten navn på hverken barn eller skole. Dersom noen barn/foreldre ønsker å reservere seg fra å være med på bilder som blir lagt ut på nettet eller brukes i informasjonsmateriell, vil vi selvfølgelig imøtekomme dette. Vi vil gjerne at eleven/læreren har med en slik reservasjon skriftlig.