Rullestol ingen hindring

Vi har hytte som er spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede og ferieparken er så langt mulig universelt utformet. Fjell- og naturområdene vil naturlig nok by på noen utfordringer, men med litt planlegging og tilpassing opplegget, skal det ligge til rette for et flott leirskoleopphold for elever både med og uten bevegelseshemming.

Vi har fått veldig hyggelig tilbakemelding rundt dette fra Slemmestad skole.