Jakt

Området har fine jaktmuligheter. Det er mange grunneierlag som leier ut til småviltjakt. NB! Det er endel restriksjoner og kan være nødvendig å søke på forhånd eller kjøpe fellingskort. Jakt på storvilt som rein og elg krever medlemslag i jaktlag.