Fra
Til

  

Hallingdal Leirskole

Verdens mest ÅL reite leirskole

Hallingdal Leirskole vil skape ekte og gode opplevelser for elevene gjennom aktiviteter som bidrar til læring, mestring og erfaring. Vi et mangfoldig utvalg av pedagogiske og opplevelses -aktiviteter både vår, høst og vinter.

Vi kan også lage egne opplegg for mer uformelle klasse- og avslutningsturer, med mindre faglig innhold.